ബന്ധപ്പെടുക

ടെൽ : +86 791 88857196
ഫാക്സ് : 86 791 88857109

മൊബൈൽ / വെച്ചാറ്റ് : +86 18079135199 +86 13257098099

ഇ-മെയിൽ info@montarycompany.com

വിലാസം:

വിൽപ്പന വകുപ്പ്നാൻ‌ചാങ്‌ മോണ്ടറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ‌ കോ.

ഫാക്ടറി യുൻ‌ഫു മോണ്ടറി സ്റ്റോൺ‌ കോ.

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക